Skip to content
Home » Kutsekoda kuulutab välja turvatehnika valdkonna kutsestandardite arvamusküsitluse

Kutsekoda kuulutab välja turvatehnika valdkonna kutsestandardite arvamusküsitluse

Valminud on turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsestandardi kavand. Lisaks saab täiendavalt arvamust avaldada juba varem arvamusküsitlusele esitatud kutsestandardite turvasüsteemide paigaldaja, tase 3, turvasüsteemide tehnik, tase 4 ja turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kavanditele.

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 18. jaanuariks e-posti aadressile maris.saarsalu@kutsekoda.ee

Vaata ka:

Lisa 1 – keelte oskustasemete kirjeldused

Lisa 2 – digipädevuste enesehindamisskaala

Skip to content