Skip to content
Home » Ootame arvamusi toiduainetöötleja kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi toiduainetöötleja kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud toiduainetöötleja 4. taseme kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet 3. juunini.

Peamised muudatused

 • Kutsestandard viidi uuele kutsestandardi vormile, s.h lisati tulevikuoskused.
 • Täiendati üldoskuseid.
 • Kompetents „Töökoha ettevalmistamine ja korrashoid“ ühendati kompetentsiga „Toote valmistamine“.
 • Mõisted “toor- ja abimaterjal” asendati mõistetega “tooraine” ja “pakkematerjal”.
 • Lisati kompetents „Juhendamine“.

Kavand tutvumiseks:

Toiduainetöötleja on oskustöötaja, kes töötab aedviljatöötlejana, kalakäitlejana, jookide valmistajana, piima- või lihatöötlejana. Tema põhitegevus on toote valmistamine koos kaasnevate tegevustega.

Kutsestandardi kavandi koostasid:

 • Andero Paalvelt, Linnamäe Lihatööstus AS
 • Edgar Lepman, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
 • Hardo Reinike, Lantmännen Unibake Estonia AS
 • Inga Roos, AS Liviko
 • Kristi Luht, Tartu Rakenduslik Kolledž
 • Reena Seema, AS Saaremaa Piimatööstus
 • Sirje Potisepp, Eesti Toiduainetööstuse Liit

Kommentaare ootame hiljemalt 3. juunil 2022 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content