Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi toiduainetöötleja kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi toiduainetöötleja kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud toiduainetöötleja 4. taseme kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet 3. juunini.

Peamised muudatused

 • Kutsestandard viidi uuele kutsestandardi vormile, s.h lisati tulevikuoskused.
 • Täiendati üldoskuseid.
 • Kompetents „Töökoha ettevalmistamine ja korrashoid“ ühendati kompetentsiga „Toote valmistamine“.
 • Mõisted «toor- ja abimaterjal» asendati mõistetega «tooraine» ja «pakkematerjal».
 • Lisati kompetents „Juhendamine“.

Kavand tutvumiseks:

Toiduainetöötleja on oskustöötaja, kes töötab aedviljatöötlejana, kalakäitlejana, jookide valmistajana, piima- või lihatöötlejana. Tema põhitegevus on toote valmistamine koos kaasnevate tegevustega.

Kutsestandardi kavandi koostasid:

 • Andero Paalvelt, Linnamäe Lihatööstus AS
 • Edgar Lepman, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
 • Hardo Reinike, Lantmännen Unibake Estonia AS
 • Inga Roos, AS Liviko
 • Kristi Luht, Tartu Rakenduslik Kolledž
 • Reena Seema, AS Saaremaa Piimatööstus
 • Sirje Potisepp, Eesti Toiduainetööstuse Liit

Kommentaare ootame hiljemalt 3. juunil 2022 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому