Skip to content
Home » Ootame arvamusi telekommunikatsiooni tehnik kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi telekommunikatsiooni tehnik kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud telekommunikatsiooni tehnik, tase 4 ja telekommunikatsiooni vanemtehnik, tase 5 kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 22. juuniks.

Kutsestandardite uuendamisel sõnastati tulevikuoskused, ja üldoskused,  alajaotuses A.2 eemaldati „Tööosad“ alt tööülesanded. Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotus B.1.1, mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Lisaks korrastati kutsestandardite sõnastusi.

Kavand tutvumiseks:

Telekommunikatsiooni tehnik, tase 4

Telekommunikatsiooni vanemtehnik, tase 5

Tasemete võrdlus

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 22. juuniks 2023 (k.a) e-posti aadressil helen.uustalu@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content