Skip to content
Home » Ootame arvamusi raudtee defektoskoopia operaatori kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi raudtee defektoskoopia operaatori kutsestandardite kavanditele

Valminud on raudtee defektoskoopia operaatori 3. ja 4. taseme uuendatud kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 19. maiks.

Uuendatud kutsestandardites jäeti nii 3. kui ka 4. tasemel ära spetsialiseerumine „Raudteeveeremi detailide defektoskopeerimine“, kuna töömaailmas pole selle järele vajadust. Välja võeti kompetents „Keevisliidete kontrollimine“, kuna vastavad tegevused sisalduvad teistes kompetentsides.

Kolmanda taseme standardist võeti välja juhtimise ja juhendamise kompetents, kuna see ei vasta kolmanda taseme pädevuspiiridele.

Kutsestandardite uuendamise käigus lisati tulevikuoskused ja üldoskused (varem kutset läbiv kompetents). Lisati alajaotus B.1.1, mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Välja võeti keskhariduse nõue kutse taotlemise eeltingimusena. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardite ulatuses.

Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2 kutsestandard läheb arhiivi, kuna töömaailmas pole selle järele vajadust.

Kavandid tutvumiseks:

Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3

Raudtee defektoskoopia operaator, tase 4

Võrdlustabel

Muudatuste kirjeldus

Arvamusi ja ettepanekuid kutsestandardi kavandile ootame hiljemalt  19. maiks 2023 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content