Skip to content
Home » Ootame arvamusi puurija ja puurmeistri kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi puurija ja puurmeistri kutsestandardite kavanditele

Kutsekoda ootab 4. aprilliks arvamusi puurija ja puurmeistri kutsestandardite kavanditele.

Peamised muudatused

  • Täpsustati kompetentside pealkirju ja tegevusnäitajate sõnastusi.
  • Valitavaid kompetentse on nelja asemel kolm, kuna ühendati kompetentsid „Puurkaevude rajamine“ ja „Maasoojussüsteemide puuraukude rajamine“. Uue kompetentsi nimi on „Puurkaevude ja maasoojussüsteemide rajamine“.
  • Puurkaevude temaatikat käsitletakse ainult valitavas kompetentsis, varem oli seonduvaid tegevusnäitajaid ka kohustuslikes kompetentsides.
  • Juhtimise ja juhendamise oskused viidi eraldi kompetentsidesse „Juhendamine“ ning „Tööde juhtimine“.
  • Täpsustati tasemete vahelisi erinevusi (vt võrdlustabelit).

Kutsestandardid tutvumiseks

Arvamusi koos ettepanekutega ootame e-posti aadressile reet.suviste@kutsekoda.ee.

Kutsestandard kirjeldab selged ja elulised nõuded kutseala töötajatele. Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardi lõppkavandi koostamisel.

Kutsestandardite lõplikud kavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Skip to content