Skip to content
Home » Ootame arvamusi pehme mööbli valmistaja ja CNC puidupingioperaatori kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi pehme mööbli valmistaja ja CNC puidupingioperaatori kutsestandardite kavanditele

Valminud on pehme mööbli valmistaja, tase 4 ja CNC puidupingioperaator, tase 4 uuendatud kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 28. märtsiks.

Kavandid tutvumiseks:

Pehme mööbli valmistaja, tase 4

CNC puidupingioperaator, tase 4

Terminite lisa CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori standardi juurde

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 28. märtsiks 2023 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content