Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi pehme mööbli valmistaja ja CNC puidupingioperaatori kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi pehme mööbli valmistaja ja CNC puidupingioperaatori kutsestandardite kavanditele

Valminud on pehme mööbli valmistaja, tase 4 ja CNC puidupingioperaator, tase 4 uuendatud kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 28. märtsiks.

Kavandid tutvumiseks:

Pehme mööbli valmistaja, tase 4

CNC puidupingioperaator, tase 4

Terminite lisa CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori standardi juurde

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 28. märtsiks 2023 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому