Skip to content
Home » Ootame arvamusi päästja ja päästemeeskonna juhi kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi päästja ja päästemeeskonna juhi kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud päästja, tase 4 ja päästemeeskonna juht, tase 5 kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 6. septembriks.

Uuendamise käigus ajakohastati läbivalt sõnastust. Olulise muudatusena lisati 4. tasemele juurde erivõimekustega seotud valitavaid kompetentse.

Kavand tutvumiseks:

Päästja, tase 4

Päästemeeskonna juht, tase 5

Võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 6. septembriks 2022 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content