Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi päästja ja päästemeeskonna juhi kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi päästja ja päästemeeskonna juhi kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud päästja, tase 4 ja päästemeeskonna juht, tase 5 kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 6. septembriks.

Uuendamise käigus ajakohastati läbivalt sõnastust. Olulise muudatusena lisati 4. tasemele juurde erivõimekustega seotud valitavaid kompetentse.

Kavand tutvumiseks:

Päästja, tase 4

Päästemeeskonna juht, tase 5

Võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 6. septembriks 2022 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому