Skip to content
Home » Ootame arvamusi etendusasutuse helindaja ja helimeistri kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi etendusasutuse helindaja ja helimeistri kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud etendusasutuse helindaja, tase 3 ja tase 4 ning etendusasutuse helimeister, tase 5 kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 6. aprilliks.

Kutsestandardites on uuendatud töö kirjeldust ja kompetentside sõnastusi.

Kavandid tutvumiseks:

Etendusasutuse helindaja, tase 3

Etendusasutuse helindaja, tase 4

Etendusasutuse helimeister, tase 5

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digipädevuste enesehindamisskaala

Kutsestandardis kasutatud terminid

Arvamusi ja ettepanekuid kutsestandardi kavandile ootame hiljemalt  6. aprilliks 2023 (k.a) e-posti aadressil pilvi.laane@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content