Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi etendusasutuse helindaja ja helimeistri kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi etendusasutuse helindaja ja helimeistri kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud etendusasutuse helindaja, tase 3 ja tase 4 ning etendusasutuse helimeister, tase 5 kutsestandardid, millele ootame tagasisidet 6. aprilliks.

Kutsestandardites on uuendatud töö kirjeldust ja kompetentside sõnastusi.

Kavandid tutvumiseks:

Etendusasutuse helindaja, tase 3

Etendusasutuse helindaja, tase 4

Etendusasutuse helimeister, tase 5

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digipädevuste enesehindamisskaala

Kutsestandardis kasutatud terminid

Arvamusi ja ettepanekuid kutsestandardi kavandile ootame hiljemalt  6. aprilliks 2023 (k.a) e-posti aadressil pilvi.laane@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому