Skip to content
Home » Arvamusküsitlus turismiettevõtte ning hotelliteeninduse spetsialisti kutsestandardite kavanditele

Arvamusküsitlus turismiettevõtte ning hotelliteeninduse spetsialisti kutsestandardite kavanditele

Valminud on turismiettevõtte teenindaja, tase 4 ning hotelliteeninduse spetsialist, tase 5 kutsestandardi kavandid, millele ootame tagasisidet.

Peamise uuendusena ei ole turismiettevõtte teenindaja kutsestandardis enam erinevaid spetsialiseerumisi. Selle asemel on võimalik lisaks kohustuslikele kompetentsidele tõendada ka valitavat kompetentsi “Elamus- ja aktiivtegevuste läbiviimine”. Kõik tööosad on põhjalikult üle vaadatud, parandatud sõnastusi ja üldist kompetentsistruktuuri.

Kavandid tutvumiseks:

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 30. septembril 2021 (k.a) e-posti aadressil salome.virkus@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks teeninduse kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content