Перейти к содержимому
Home » Arvamusküsitlus turismiettevõtte ning hotelliteeninduse spetsialisti kutsestandardite kavanditele

Arvamusküsitlus turismiettevõtte ning hotelliteeninduse spetsialisti kutsestandardite kavanditele

Valminud on turismiettevõtte teenindaja, tase 4 ning hotelliteeninduse spetsialist, tase 5 kutsestandardi kavandid, millele ootame tagasisidet.

Peamise uuendusena ei ole turismiettevõtte teenindaja kutsestandardis enam erinevaid spetsialiseerumisi. Selle asemel on võimalik lisaks kohustuslikele kompetentsidele tõendada ka valitavat kompetentsi «Elamus- ja aktiivtegevuste läbiviimine». Kõik tööosad on põhjalikult üle vaadatud, parandatud sõnastusi ja üldist kompetentsistruktuuri.

Kavandid tutvumiseks:

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 30. septembril 2021 (k.a) e-posti aadressil salome.virkus@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks teeninduse kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому