Skip to content
Home » Ootame arvamusi tisleri kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi tisleri kutsestandardi kavandile

Valminud on tisler, tase 4 uuendatud kutsestandard, millele ootame  tagasisidet  18. maiks.

Kutsestandardi uuendamise käigus korrastati sõnastusi kogu standardi ulatuses, lisati tulevikuoskused. Kutset läbiva kompetentsi asemel on uuendatud standardis üldoskused, mis sõnastati koostöös Kutsekoja oskuste registriga.

Täpsustati CAD/CAM programmide kasutamise oskus. Kompetentsist „Mööbli ja puittoodete montaaž ja paigaldamine“ võeti välja paigaldamise tegevusnäitajad ning muudeti nimetus „Mööbli ja puittoodete koostetööd“.

Materjalid tutvumiseks:

Tisler, tase 4

Tisleri kutsestandardis kasutatavad terminid

Muudatuste kirjeldus

Arvamusi ja ettepanekuid kutsestandardi kavandile ootame hiljemalt  18. maiks 2023 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content