Skip to content
Home » Ootame arvamusi spooni- ja vineeritootja kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi spooni- ja vineeritootja kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud spooni- ja vineeritootja, tase 4 kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet kuni 23. maini.

Muudatused on eelkõige tehnilist laadi:

  • kutsestandard viidi uuele kutsestandardi vormile, sh sõnastati tulevikuoskused;
  • kompetentside tegevusnäitajate sõnastusi ajakohastati lähtuvalt reaalsetest tööprotsessidest ning võeti välja kordused.

Kavand tutvumiseks:

Spooni- ja vineeritootja on oskustöötaja, kes töötab spooni-, vineeri- või puidutööstusettevõtetes. Tema töö eesmärgiks on valmistada ja väärindada spooni, vineeri ja liimpaindtoorikuid.

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 23. mail 2022 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks metsanduse kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content