Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi spooni- ja vineeritootja kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi spooni- ja vineeritootja kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud spooni- ja vineeritootja, tase 4 kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet kuni 23. maini.

Muudatused on eelkõige tehnilist laadi:

  • kutsestandard viidi uuele kutsestandardi vormile, sh sõnastati tulevikuoskused;
  • kompetentside tegevusnäitajate sõnastusi ajakohastati lähtuvalt reaalsetest tööprotsessidest ning võeti välja kordused.

Kavand tutvumiseks:

Spooni- ja vineeritootja on oskustöötaja, kes töötab spooni-, vineeri- või puidutööstusettevõtetes. Tema töö eesmärgiks on valmistada ja väärindada spooni, vineeri ja liimpaindtoorikuid.

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 23. mail 2022 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks metsanduse kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому