Skip to content
Home » Ootame arvamusi puhastusteenindajate uuendatud kutsestandarditele

Ootame arvamusi puhastusteenindajate uuendatud kutsestandarditele

Ootame kuni 25. märtsini tagasisidet ja ettepanekuid puhastusteenindajate kutsestandardite kavanditele.

Kõik kutsestandardid on läbinud mitmeid muudatusi.

  • Täpsustati kompetentside ja tegevusnäitajate sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.
  • Ühendati tegevusnäitajaid, tuues sarnased tegevused ühte tegevusnäitajasse: Näiteks mööbli, esemete, põrandate, seinte, akende ja lagede puhastamine viidi ühe tegevusnäitaja alla, varem olid need eraldi.
  • Kompetents „Tööks ettevalmistamine“ kaotati ära ning lisati vastavad tegevused teistesse kompetentsidesse.
  • 2., 3., 4. tasemel jäeti ära spetsialiseerumine toateenindajaks, kuna huvi kutse vastu on madal (antud vaid viiele inimesele).
  • 3., 4. ja 5. tasemele lisati desinfitseerimisega seotud tegevusnäitajad.
  • 3. ja 4. taseme üldoskustesse lisati tegevusnäitaja seoses infotehnoloogiliste vahendite kasutamisega.
  • Täpsustati sõnastusi „Töö kirjelduses“.
  • Lisati tulevikuoskused.

Kutsestandard tutvumiseks

Kutsestandardite kavandid koostas 7-liikmeline töörühm, kuhu kuulusid esindajad ametit õpetavatest kutsekoolidest, valdkonnas tegutsevatest ettevõtetest ja suurte tööandjate juurest.

Pärast tagasiside kogumist ja selle läbivaatamist läheb uuendatud kutsestandard kinnitamiseks kutsenõukogule.

Puhastusteenindaja tööks on erinevate töö- ja elukeskkondade puhastamine ja hooldamine. Puhastusteenindaja
tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid.

Tagasisidet ootame hiljemalt 25. märtsil 2022 e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Skip to content