Skip to content
Home » Ootame arvamusi mesinik kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi mesinik kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud mesinik, tase 4 ja tase 5 kutsestandardite kavandid,  millele ootame tagasisidet 21. märtsiks.

Nimetatud kutsestandardid on õppekavade aluseks ning kutse andmise aluseks.

Kutsestandardite uuendamisel sõnastati tulevikuoskused, üldoskused ja mesiniku kutset läbiv kompetents.

Kohustuslike kompetentside alla lisati mõlema taseme puhul kompetents „Mahemesindamine“ ja tase 5 puhul „Juhendamine ja valdkonna arendamine“.

Kohustuslike kompetentside tegevusnäitajaid sõnastati sisuliselt ja keeleliselt täpsemaks. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Dokumendid tutvumiseks

Mesinik, tase 4

Mesinik, tase 5

Digioskuste enesehindamisskaala

Tasemete võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 21. märtsil 2024 e-posti marja.saarma@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content