Skip to content
Home » Ootame arvamusi meisterjuuksuri kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi meisterjuuksuri kutsestandardi kavandile

Ootame kuni 14. märtsini tagasisidet ja ettepanekuid meisterjuuksur, tase 5 uuendatud kutsestandardi kavandile.

Kutsestandard on läbinud olulise uuendamise – põhjalikult muudeti kogu sõnastust, aga seda täiendati ka sisuliselt.

Peamised muudatused võrreldes kehtiva kutsestandardiga:

  • kutsestandardi nimetus – juuksur, tase 5 asemel on nüüd meisterjuuksur, tase 5;
  • kompetents „Habemeajamine ja lõikamine“ on nüüd „Barbertehnikad“;
  • lisati kompetents „Stiili loomine“;
  • kompetents „Klienditeenindus“ jäeti välja;
  • kompetents „Juhendamine ja juhtimine“ jagati kaheks: „Juhendamine“ ja „Juhtimine“;
  • lisati tulevikuoskused.

Kutsestandard tutvumiseks:

Kutsestandardi kavandi koostas töörühm, kuhu kuulusid esindajad erialaühendusest, ametit õpetavatest kutsekoolidest ning salongomanikud ja koolitajad.

Pärast tagasiside kogumist ja selle läbivaatamist läheb uuendatud kutsestandard kinnitamiseks kutsenõukogule.

Tagasisidet ootame hiljemalt 14. märtsil 2022 e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Skip to content