Skip to content
Home » Ootame arvamusi massööri ja massaažiterapeudi kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi massööri ja massaažiterapeudi kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud massöör, tase 5 ja massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardite kavandid,  millele ootame tagasisidet 27. septembrini.

Kutsestandardite kavandites tõsteti senine kohustuslik kompetents „Massaažialane ettevõtlus“ valitavaks kompetentsiks, kuna kõik massöörid ja massaažiterapeudid ei ole ettevõtjad.

Massaažiterapeut, tase 6 kutsestandardi kavandis kaotati spetsialiseerumine ravimassaažiteraapia, kuna massaažiterapeudi tööks ongi ravimassaaži tegemine. Sõnastati tulevikuoskused ja üldoskused.  Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotus B.1.1, mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardite ulatuses.

Dokumendid tutvumiseks

Massöör, tase 5

Massaažiterapeut, tase 6

Tasemete võrdlustabel

Digipädevuste enesehindamisskaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 27. septembril 2023 e-posti aadressile helen.uustalu@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content