Skip to content
Home » Ootame arvamusi keraamiku kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi keraamiku kutsestandardite kavanditele

Kutsestandardite töörühm uuendas keraamiku 4. taseme kutsestandardit ning koostas uue, 5. taseme kutsestandardi. Tagasisidet kutsestandardite kavanditele ootame 15. juuniks.

Keraamiku kutsestandardite uuendamise käigus otsustas töörühm arhiveerida keraamiku 3. taseme kutsestandardi, kuna see ei ole leidnud kasutust. Selle asemel koostati 5. taseme standard, mille järele on valdkonnas vajadus.

4. taseme kutsestandardis uuendati läbivalt sõnastusi, erilist tähelepanu pöörati ettevõtlusega seotud tegevusnäitajate täpsustamisele, kuna kutse taotlemisel on olnud segadusi selle kompetentsi tõendamisega. Täiendati üldoskuseid.

5. taseme kutsestandard koostati 4. eeskujul, kuid selge erinevusega töö keerukuses. Erinevalt 4. tasemest saab 5. taseme keraamik spetsialiseeruda, nimelt sisaldab standard kahte spetsialiseerumist: saviesemete treimine ning kipsvormiga paljundamine.

Kavandid tutvumiseks:

Keraamik, tase 4

Keraamik, tase 5

Kutsetasemete võrdlustabel

Käsitöölise kutse-eetika

Arvamusi ootame hiljemalt 15. juuniks 2022 (k.a) e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks kultuuri kutsenõukogule.

Kutsestandard on õppekavade ja kutseeksamite aluseks.

Skip to content