Skip to content
Home » Ootame arvamusi baarmeni kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi baarmeni kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud 4. taseme baarmeni ja 5. taseme vanembaarmeni kutsestandardite kavandid,  millele ootame tagasisidet 25. septembrini.

Kutsestandardi  uuendamise töörühm sisulisi muudatusi standardites ei teinud. Muudeti üldoskuste sõnastust ning mõlemasse standardisse lisati nõue osata sorteerida jäätmeid.

Sõnastati tulevikuoskused. Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja kutse taastõendamisel. 

Dokumendid tutvumiseks:

Baarmen, tase 4

Vanembaarmen, tase 5

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digipädevuste enesehindamisskaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 25. septembril 2023 e-posti aadressile pilvi.laane@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content