Skip to content
Home » Kutsekoda kuulutab välja puittoodete tehnoloog-konstruktori ja juuksuri kutsestandardite arvamusküsitluse

Kutsekoda kuulutab välja puittoodete tehnoloog-konstruktori ja juuksuri kutsestandardite arvamusküsitluse

Valminud on puittoodete tehnoloog-konstruktor, tase 6 kutsestandardi ja juuksur, tase 4 kutsestandardi uusversiooni kavandid.

Puitoodete tehnoloog-konstruktor, tase 6 on uus kutsestandard, mis on jätkuks puitoodete tehnoloog-konstruktor, tase 5 kutsestandardile.

Juuksur, tase 4 kutsestandard on viidud uuele põhjale, mistõttu on uuendatud töö kirjeldust, lisandunud on tulevikuoskused, parandatud on kompetentside sõnastusi ja lisandunud on ka valitavad tööosad barberitele.

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 13. novembriks 2020 e-posti aadressile maiko.martsik@kutsekoda.ee.

Skip to content