Skip to content
Home » Külmamehaanika kutsestandardite arvamusküsitlus

Külmamehaanika kutsestandardite arvamusküsitlus

Külmamehaaniku kutsestandardi töörühm on välja töötanud 3., 4. ja 5. taseme külmamehaaniku kutsestandardi kavandid, millele Kutsekoda ootab tagasisidet kuni 21. septembrini.

Kutsestandardi kavandid tutvumiseks:

Kutsestandardi kavandi koostasid Eesti Keskkonnauuringute Keskuse, Eesti Külmaliidu ja Tamrex OÜ spetsialistid. Sisulised uuendused läbinud kutsestandardites kirjutati selgemaks kutsetasemete pädevuspiirid ning neile lisati kutse pädevusi selgitav skeem ehk pädevustabel, mis on kooskõlas Euroopa Liidu õiguse ja valdkonna standarditega.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel.

Tehtud ettepanekud arutab läbi kutsestandardite koostamise töörühm ning koostab seejärel lõpliku versiooni. Kutsestandardite lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks energeetika, mäe- ja keemiatööstuse kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Kutsestandard kirjeldab olulised miinimumnõuded kutsealal töötamiseks. Kutsestandard koosneb kolmest osast:

  • A-osa kirjeldab tööd (on mõeldud selgituseks, mitte nõuete ja lävendi kehtestamiseks),
  • B-osas on kirjeldatud töö tegemiseks vajalikud kompetentsusnõuded,
  • C-osas on esitatud kutsestandardi koostamise ja kinnitamisega seotud info.

Ettepanekuid ootame hiljemalt 21. septembril 2021 e-posti aadressil reet.suviste@kutsekoda.ee.

Märkused ja ettepanekud palume märkida kutsestandardis iga osa all olevasse vastavasse lahtrisse.

Skip to content