Skip to content
Home » Tallinna Ülikool sai sotsiaalpedagoogi kutse andmise õiguse

Tallinna Ülikool sai sotsiaalpedagoogi kutse andmise õiguse

Hariduse Kutsenõukogu otsustas anda Tallinna Ülikoolile sotsiaalpedagoog, tase 6 tähtajatu kutse andmise õiguse oma kooli sotsiaalpedagoogika bakalaureuseõppe lõpetajatele.

Hariduse Kutsenõukogu kinnitas ka uuendatud noorsootöötaja tasemete 4, 6 ja 7 ning karjäärispetsialisti tase 6 ja 7 kutsestandardid. Noorsootöötaja kutsestandardites ajakohastati kompetentsusnõudeid ja parendati struktuuri. Karjäärinõustaja ja karjääriinfo spetsialisti kutsestandardid liideti suure ühisosa tõttu üheks karjäärispetsialisti kutsestandardiks. Karjäärinõustamise ja karjääriinfo vahendamise kompetentsid kirjeldati uues standardis valitavate kompetentsidena.
Skip to content