Перейти к содержимому
Home » Tallinna Ülikool sai sotsiaalpedagoogi kutse andmise õiguse

Tallinna Ülikool sai sotsiaalpedagoogi kutse andmise õiguse

Hariduse Kutsenõukogu otsustas anda Tallinna Ülikoolile sotsiaalpedagoog, tase 6 tähtajatu kutse andmise õiguse oma kooli sotsiaalpedagoogika bakalaureuseõppe lõpetajatele.

Hariduse Kutsenõukogu kinnitas ka uuendatud noorsootöötaja tasemete 4, 6 ja 7 ning karjäärispetsialisti tase 6 ja 7 kutsestandardid. Noorsootöötaja kutsestandardites ajakohastati kompetentsusnõudeid ja parendati struktuuri. Karjäärinõustaja ja karjääriinfo spetsialisti kutsestandardid liideti suure ühisosa tõttu üheks karjäärispetsialisti kutsestandardiks. Karjäärinõustamise ja karjääriinfo vahendamise kompetentsid kirjeldati uues standardis valitavate kompetentsidena.
Перейти к содержимому