Skip to content
Home » Ootame arvamusi tarneahelajuhi kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi tarneahelajuhi kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud tarneahelajuht, tase 7 kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet 20. oktoobriks.

Kutsestandardi uuendamisel muudeti kutsestandardi struktuuri. Ühendati kompetentsid „Äriinfosüsteemide kasutamine ja arendamine tarneahelas“, „Teenuste tellijana IKT alaste lähteülesannete koostamine“. Lisati kompetents „Nõudluse planeerimine“.

Lisati tulevikuoskused ja üldoskused.  Tulenevalt muudetud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati alajaotus B.1, mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Dokumendid tutvumiseks

Tarneahelajuht, tase 7

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 20. oktoobril 2023 e-posti aadressile reet.suviste@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content