Skip to content
Home » Ootame arvamusi tarkvaraarendaja ja tarkvaraarenduse inseneri kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi tarkvaraarendaja ja tarkvaraarenduse inseneri kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud tarkvaraarendaja, tase 6 ja tarkvaraarenduse insener, tase 7 kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 28. veebruariks.

Tarkvaraarendaja kutsete kirjeldamise aluseks on Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF). Nimetatud kutsestandardid on õppekavade aluseks ning ei ole kutse andmise aluseks.

Kutsestandardite uuendamisel tulevikuoskused, üldoskused ja tarkvaraarendaja kutset läbiv kompetents. Kohustuslike kompetentside alla lisati mõlema taseme puhul kompetents „Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.)“

Kohustuslike kompetentside tegevusnäitajaid sõnastati sisuliselt ja keeleliselt täpsemaks. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Dokumendid tutvumiseks

Tarkvaraarendaja, tase 6

Tarkvaraarenduse insener, tase 7

Tasemete võrdlustabel

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digipädevuste enesehindamise skaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 28. veebruaril 2024 e-posti aadressile helen.uustalu@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content