Skip to content
Home » Ootame arvamusi küünetehniku kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi küünetehniku kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud küünetehnik, tase 4 kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet 15. septembrini.

Kutsestandardi uuendamise töörühm tegi standardis sisulisi muudatusi. Jäeti ära spetsialiseerumine geelitehnoloogiale, kangatehnoloogiale või akrüülitehnoloogiale. Lisandus geelmaniküürija osakutse.

Muudeti kompetentside nimetusi ning lisati modelleeritud geellakkimise kompetents. Jäeti ära juhtimise ja juhendamise valitav kompetents.

Sõnastati tulevikuoskused.

Lähtuvalt 2. mail kinnitatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja kutse taastõendamisel. 

Uuendati üldoskuste ja tegevusnäitajate sõnastusi, nt lisati B1-tasemel eesti keele oskuse ja jäätmekäitlusnõuete järgimise nõue.

Lisati nõutavad teadmised käte, jalgade ja küünte anatoomia kohta.

Dokumendid tutvumiseks:

Küünetehnik, tase 4

Digipädevuste enesehindamise skaala

Keelte oskustasemete kirjeldused

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 15. septembril 2023 e-posti aadressile pilvi.laane@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content