Skip to content
Home » Ootame arvamusi küünetehniku kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi küünetehniku kutsestandardi kavandile

Valminud uuendatud küünetehnik, tase 4 kutsestandardi kavand, millele ootame tagasisidet 21. märtsiks.

Tegemist on sügisel kinnitatud küünetehniku kutsestandardi muudatustega variandiga.

Osakutse geelmaniküürija taotlemisel nõutavate kompetentside hulgast oli varasemalt ekslikult välja jäänud B.3.7 Kunstmaterjali eemaldamine küüntelt.

Kompetentsi B.3.3 Maniküür ja käte hooldus lisati 9. tegevusnäitaja: Eemaldab klassikalise küünelaki või geellaki sobiva vahendiga.

Kompetentsi B.3.5 Küünte pikendamine kunstmaterjaliga 6. tegevusnäitajat täiendati lausega: Küünte kaunistamisel arvestab värviteooria ja disaini põhitõdesid ning kasutab sobivat tehnikat. Eelmises kutsestandardi versioonis oli küünte kaunistamine tegevusnäitajas kirjeldatud.

Pediküüri kompetentsi B.3.8 täiendati 8. tegevusnäitajaga: Eemaldab klassikalise küünelaki või geellaki ohutult, kasutades sobivaid tooteid ja/või küüneviili/elektriviili.

Nõutavate teadmiste loetelu täiendati käte, jalgade ja küünte füsioloogiaga.

Lisati pediküürija osakutse. Pediküürija osakutse on mõeldud töömaailma kutse taotlejatele.

Dokumendid tutvumiseks

Küünetehnik, tase 4

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digioskuste enesehindamisskaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 21. märtsil 2024 e-posti pilvi.laane@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content