Skip to content
Home » Ootame arvamusi helindaja kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi helindaja kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud helindaja, tase 4 kutsestandard, millele ootame tagasisidet 5. aprilliks.

Valminud on uuendatud 4. taseme helindaja kutsestandard, mis on aluseks Tallinna Muusika- ja Balletikooli helindaja ja rütmimuusiku õppekavadele.

Kutsestandardis on uuendatud töö kirjeldust ja kompetentside sõnastusi. Täiendatud on enamlevinud ametinimetuste loetelu. Lisandunud on nõue osata kasutada erialast arvutitarkvara.

Suhtlemisoskus on välja toodud üldoskuste seas, mitte enam eraldi kompetentsina.

Kavandid tutvumiseks:

Helindaja, tase 4

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digipädevuste enesehindamisskaala

Arvamusi ja ettepanekuid kutsestandardi kavandile ootame hiljemalt  5. aprilliks 2023 (k.a) e-posti aadressil pilvi.laane@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content