Skip to content
Home » Kutsekoja ja HTM-i kohtumine Tartus

Kutsekoja ja HTM-i kohtumine Tartus


Peamiseks arutlusteemaks kujunes eesti ühinemine EQF raamistikuga, mille käigus jõuti tõdemusele, et üleminek ühtsele raamistikule oleks kõikidele osapooltele kasulik, kuid arvestada tuleb kõikide osapoolte huve võrdselt.

Skip to content