Перейти к содержимому
Home » Kutsekoja ja HTM-i kohtumine Tartus

Kutsekoja ja HTM-i kohtumine Tartus


Peamiseks arutlusteemaks kujunes eesti ühinemine EQF raamistikuga, mille käigus jõuti tõdemusele, et üleminek ühtsele raamistikule oleks kõikidele osapooltele kasulik, kuid arvestada tuleb kõikide osapoolte huve võrdselt.

Перейти к содержимому