Skip to content
Home » Järelvaadatav: infotund kutsenõukogude liikmetele

Järelvaadatav: infotund kutsenõukogude liikmetele

Kevadise kutsenõukogude perioodi avas Kutsekoda infotunniga, kus anti ülevaade Kutsekoja eri suundade tegevustest. Põhjalikuma ülevaate said kuulajad oskuste süsteemi arendamisest.

Kutsekoja kutsesüsteemi suunajuht Maris Saarsalu tegi infotundi avades tagasivaate möödunud aastale. Ta tõi välja, et:

  • 2022. aastal toimus 41 kutsenõukogu koosolekut:
  • kinnitati 127 kutsestandardit (sh uuendamised ja pikendamised). Uuendatud kutsestandardid on täiendatud muuhulgas digioskuste ja tulevikuoskustega, võttes muuhulgas sisendit OSKA digioskuste uuringust;
  • korraldati 21 kutse andja avalikku konkurssi ning valiti 21 kutse andjat. Hetkel tegutseb ja kutsetunnistusi väljastab 107 konkursiga õigused saanud kutset andvat organit. Konkursita õigused saanud kutse andjana tegutseb 24 õppeasutust;
  • toimus viis teavitusüritust, kokku sai kutsesüsteemi alasest infost osa 803 inimest;
  • väljastati 12 483 kutsetunnistust (neist 5 344 kutseõppe tasemeõppe lõpetajatele), 1210 osakutsetunnistust (neist 203 kutseõppe tasemeõppe lõpetajatele) ja 2 219 koolilõpudokumendile kantud kutset (neist 974 kutseõppe tasemeõppe lõpetaja kutset);
  • Kutsekoja koordinaatorid vaatlesid 13 kutseõppe lõpetajate kutseeksamit.

Kutsekoja oskuste süsteemi arendusjuht Ave Ungro rääkis oskuste süsteemi arendamisest, tutvustades muuhulgas ka oskuste süsteemi prototüübi hetkeseisust.

Ave Ungro slaidid

Infotunni salvestus

Infotund toimus 13. märtsil 2023.

Skip to content