Skip to content
Home » Arvamusküsitlus hambaraviassistendi kutsestandardi kavandile

Arvamusküsitlus hambaraviassistendi kutsestandardi kavandile

Kutsekoda ootab tagasisidet hambaraviassistendi uuendatud kutsestandardi kavandile.

Kutsestandardi sisu on põhjalikult uuendatud. Varasemad valitavad kompetentsid on nüüd kirjeldatud kohtustuslikus osas – raviprotseduuride kompetentsis ning raviprotseduuridega seotud tegevusnäitajad moodustavad uues versioonis ühe tervikliku kompetentsi.

Kavand tutvumiseks: hambaraviassistent, tase 5

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 2. detsembril 2021 (k.a) e-posti aadressil salome.virkus@kutsekoda.ee.

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content