Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi hingehoidja ja kaplani kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi hingehoidja ja kaplani kutsestandardite kavanditele

Valminud uuendatud hingehoidja, tase 6 ja tase 7 ning kaplan, tase 6 ja tase 7 kutsestandardite kavandid,  millele ootame tagasisidet 25. märtsiks.

Kutsestandardite uuendamisel sõnastati tulevikuoskused ja üldoskused, samuti hingehoidja ja kaplani kutset läbiv kompetents (B.3.8).

Kõikide tasemete kutsestandardites on välja toodud seni kutse andmise korras sätestatud kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel (B.1).

Kohustuslike kompetentside tegevusnäitajaid sõnastati sisuliselt ja keeleliselt täpsemaks. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Dokumendid tutvumiseks

Hingehoidja, tase 6

Hingehoidja, tase 7

Kaplan, tase 6

Kaplan, tase 7

Hingehoidja kutsetasemete võrdlustabel

Kaplani kutsetasemete võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 25. märtsil 2024 e-posti marja.saarma@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому