Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi ehitusviimistlejate kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi ehitusviimistlejate kutsestandardite kavanditele

Kutsekoda ootab 2. detsembrini arvamusi ja tagasisidet ehitusviimistlejate uuendatud kutsestandardite kavanditele.

Nendeks on:

Vaata lisaks: tabel tasemetevaheliste erinevustega

Ehitusviimistlejate kutsestandardites tehtud muudatused on nii tehnilised kui sisulised. Kutseõppe õppekavaga seotud esmase kutse kutsestandardi muutmisest tingituna on vajalik analüüsida ka õppekava muutmise vajadust.

Kõikide uuendatud kutsestandardite puhul on kasutatud uut kutsestandardi vormi. Kogu tekst on läbivalt ajakohastatud, sealhulgas sõnastatud tulevikuoskused ja üldoskused.

Sisulised muudatused

Maaler, tase 4 ning maaler, tase 4 esmane kutse

 • Kompetents „Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine, lakkimine ja õlitamine“ jagati kaheks:
  • hoonete ning rajatiste sise- ja välispindade värvimine,
  • hoonete ning rajatiste sise- ja välispindade lakkimine ja õlitamine.
 • Kompetents „Energiatõhus ehitamine“ on viidud üldistesse kompetentsidesse.

Põrandakatja, tase 4 ning põrandakatja, tase 4 esmane kutse

 • Muudetud on kompetentside nimetusi:
  • PVC plaat- ja rullmaterjalide paigaldamine → PVC-, LVT-, SPC-, linoleum- ja kummimaterjalide paigaldamine,
  • parkettide paigaldamine põrandatele → parkettide paigaldamine,
  • epoksüvaik pinnakatete paigaldamine → tehisvaik pinnakatete paigaldamine.
 • Kompetents „Energiatõhus ehitamine“ on viidud üldistesse kompetentsidesse.

Krohvija, tase 4 ning krohvija, tase 4 esmane kutse

 • Kompetentsid „Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine“ ja „Parapetile ja fassaadipinnale plekkdetailide paigaldamine“ ning „Kuivkrohvplaatide paigaldamine“ otsustati viia kohustuslikest tööosadest valitavateks tööosadeks, kuna need ei ole otseselt krohvija töö sad. Nii annab see ka õppetöös võimaluse keskenduda senisest enam krohvija oskuste õpetamisele.
 • Kompetents „Energiatõhus ehitamine“ on viidud üldistesse kompetentsidesse.

Plaatija, tase 4 ning plaatija, tase 4 esmane kutse

 • Olemasolevatele kompetentsidele lisati kompetents „Niiskuskaitse ja hüdroisoleerimine“ ja sõnastati selle tegevusnäitajad.
 • Kompetents „Energiatõhus ehitamine“ on viidud üldistesse kompetentsidesse.

Arvamusi ja tagasisidet ootame hiljemalt 2. detsembril 2021 e-posti aadressil maris.saarsalu@kutsekoda.ee.

Перейти к содержимому