Skip to content
Home » Valiti kutse andja lõhkaja ja mäetöölise kutsetele

Valiti kutse andja lõhkaja ja mäetöölise kutsetele

Tallinn, 24. november 2015 – Täna Kutsekojas kogunenud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu otsustas avaliku konkursi tulemusena anda lõhkaja kutse andmise õiguse Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidule. Mäetöölise kutsete kutse andjaks sai Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus.

Edaspidi jätkab Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit kutse andmist lõhkaja, tase 3 ja lõhkemeister, tase 4 kutsele ning Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus saab õiguse anda kutseid mäetööline, tase 4 ja mäetööline, tase 5.

„On tervitatav, et avaliku konkursi tulemusena jätkab suure ohuteguriga kutse – lõhkaja – kutse andjana Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit. Mäetöölise kutse andmise õiguse andmisega Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusele viime mäetöölise kutse taotlemise ka logistiliselt lähemale kutsealal töötajatele,“ ütles kutsenõukogu esimees ja Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse ekspert Lembit Vali.

Kutsenõukogu on Sihtasutus Kutsekoda juures tegutsev Vabariigi Valitsuse moodustatud kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev haldusorgan, mis arendab kutsesüsteemi oma kutsetegevuse valdkonnas, tehes ettepanekuid kutsestandardite väljatöötamiseks ning kinnitades kutsestandardeid. Kutsenõukogu kinnitab  kutse andmise õiguse, kutse andmise korra ja tasu suuruse ning teostab järelevalvet.


Skip to content