Skip to content
Home » Valiti kaubanduse kutseala ja viipekeeletõlkide kutsete andjad

Valiti kaubanduse kutseala ja viipekeeletõlkide kutsete andjad

Teeninduse Kutsenõukogu valis kaubanduse kutseala ja viipekeeletõlkide kutse andjate avalike konkursside võitjad. Kaubanduse kutsealal sai kutse andja õiguse Kaubanduse Kutseeksamikeskus. Viipekeeletõlkide kutse andja avaliku konkursi võitis Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing. Organisatsioonide kutse andja õigused kehtivad 2023. aasta oktoobrini.

 

Teeninduse Kutsenõukogu kinnitas ka uuendatud kosmeetiku, kaubanduse klienditeenindaja, müügikorraldaja, spaateenindaja ja reisikonsultandi kutsestandardid.

 

Kosmeetik, tase 5 kutsestandardis muudeti osad senistest kohustuslikest kompetentsidest valitavateks, lisati ettevõtlusega seotud kompetentsid, parandati sõnastusi jmt. Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4 kutsestandardis muudeti kutsenimetust (varem müüja-klienditeenindaja, tase 4), jäeti välja spetsialiseerumised, muudeti tegevusnäitajaid, lisati IKT-vahendite kasutamisega seotud kompetentsid ja parandati sõnastust. Müügikorraldaja, tase 5 kutsestandardis uuendati tööosasid ja tegevusnäitajaid, lisati IKT-vahendite kasutamisega seotud kompetentsid ja parandati sõnastust. Reisikonsultandi ja spaateenindaja kutsestandardite kehtivusaega pikendati ilma sisuliste muudatusteta.

Skip to content