Skip to content
Home » Uuring: finantsvaldkond vajab töötajaid, kellel on teadmised nii majandusest kui digitehnoloogiast

Uuring: finantsvaldkond vajab töötajaid, kellel on teadmised nii majandusest kui digitehnoloogiast

Tänapäevased finantsettevõtted on muutunud rahandus- ja IKT-valdkonna sümbioosiks ning töötajatel on vaja sügavuti mõista mõlemat ala, selgub OSKA finantsvaldkonna uuringust.

OSKA uuringujuhi Urve Metsa sõnul tekib lähiaastatel töökohti juurde äriarenduse spetsialistidele. “Digitehnoloogia juhtimisega seotud erialade lõpetajaid aga ei jagu tuleviku töökohtade täitmiseks. Samuti napib õppekohti koolitustel, kus juhtimis- ja majandusteemad tehnoloogia võimalustega põimitakse,” lausus Mets.

Uuringu järgi kasvab finantsvaldkonnas ka riskijuhtide, rahapesu tõkestamise ning vastavuskontrolli ja kliendiandmete ekspertide töökohtade arv. Klienditeenindajate töö on üha rohkem klientide nõustamine ja neile tehnoloogilise toe pakkumine e-kirja, telefoni, videosilla ja reaalaja­vestluse vahendusel.

OSKA finantsvaldkonna uuring

Väljavõte olulisematest tulemustest

Taust

OSKA uuringus analüüsiti finantsvaldkonna tööjõu- ja oskuste vajadust aastani 2025 ning esitati ettepanekud kõrgkoolidele, kuidas seda täita.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab 2020. aasta lõpuks kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitustes.

OSKA tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringud aitavad teha tarku karjäärivalikuid ning kujundada tulevikku vaatavat töö- ja hariduspoliitikat.

OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Skip to content