Skip to content
Home » Uuenesid korstnapühkija kutsestandardid

Uuenesid korstnapühkija kutsestandardid

Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu kinnitas kolm uuendatud korstnapühkija kutsestandardit:

Uuendatud kutsestandardites võeti arvesse tuleohutusseaduse muudatusi, mille kohaselt tuleb küttesüsteemide hooldamisega seotud tegevused kanda päästeinfosüsteemi.

Kutsestandarditele lisati ka tulevikuoskused. Nendeks on korstnapühkija töös järjest tähtsamaks muutuvad suhtlus- ja argumenteerimisoskus, kuna tuleohutuse tagamisel ning kontrollimisel saab peamiseks klientide nõustamine.

Kutsestandardites on selgemaks kirjutatud erinevate kutsetasemete omavaheline tööjaotus.

Korstnapühkija, tase 3 tööülesanded on kütte- ja nendega seotud ventilatsioonilõõride tuleohutuse kontrollimine ja puhastamine üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises ning kõrgema kategooria korstnapühkija juhendamisel ummistuste likvideerimine. Korstnapühkija, tase 3 töötab vajadusel juhendamisel.

Korstnapühkija, tase 4 kontrollib ja puhastab kütte- ja nendega seotud ventilatsioonilõõre lisaks eelnimetatud objektidele ka üldkasutatavates hoonetes ning teistes kasutusel olevad hoonetes.

Korstnapühkija-meister, tase 5 teeb kõike eelnimetatut ning lisaks on tal õigus koostada ka küttesüsteemide eksperthinnanguid.

Skip to content