Skip to content
Home » Uuendati veokorralduse ja logistika kutsestandardid

Uuendati veokorralduse ja logistika kutsestandardid

Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu uuendas veokorraldaja-logistik, tase 4 ning logistik, tase 5 kutsestandardid.

 

Veokorraldaja-logistiku kutsestandardis täpsustati töö kirjeldust: Veokorraldaja-logistik, tase 4 korraldab kauba maanteevedusid, teeb kaupade liikumist abistavaid toiminguid ning teenindab ettevõtte sise- ja väliskliente. Samuti sisaldab uuendatud kutsestandard osakutseid, varasemas need puudusid. 

 

Logistiku kutsestandardis täpsustati töö kirjeldust: Logistik, tase 5 planeerib ja korraldab sise- ja rahvusvahelisi kaubavedusid ning teeb ostu ja varude täiendamisega seotud toiminguid. Samuti sisaldab uuendatud kutsestandard osakutseid, varasemas need puudusid. 

 

Kutsestandardid on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja kutseõppe õppekavade koostamise ning kompetentsuse hindamise alus. 
Skip to content