Skip to content
Home » Uuendati turvasüsteemide tehnikute kutsestandardeid

Uuendati turvasüsteemide tehnikute kutsestandardeid

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu kinnitas turvasüsteemide tehnikute uuendatud kutsestandardid. Kinnitati ka kaks uut kutsestandardit, turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 ning turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane kutse.

Turvasüsteemide tehnika kutsestandardites kirjutati selgemaks erinevate tasemete kutsete omavaheline tööjaotus.

Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste paigaldus- ja hooldustöödes osalemine. Ta täidab juhendaja antud tööülesandeid.

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmase kutse kutsestandardi saavad kutseõppeasutused võtta aluseks vastava õppekava loomiseks.

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamine, hooldamine ja hooldusaktide allkirjastamine. Standardis uuendati ka kompetentside jaotust ning lisati kompetentsid tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine ning kasutajakoolituse läbi viimine.

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamine ja hooldamine ning tehtud tööde kontrollimine. Ta allkirjastab ka teostusdokumentatsiooni, sh vastavusdeklaratsioonid ja testimisprotokollid. Standardis uuendati ka kompetentside jaotust ning lisati kompetentsid tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine, kasutajakoolituse läbi viimine ning paigaldamise järelevalve.

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 tööks on tuleohutus- ja turvasüsteemide projekteerimine. Kutsestandardis uuendati ka kompetentside jaotust ning lisati kompetentsid tuleohutusautomaatika projekteerimine ning projekti ekspertiis.

Skip to content