Skip to content
Home » Uuendati raudteeinseneride kutsestandardid

Uuendati raudteeinseneride kutsestandardid

Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu kinnitas uuendatud raudteeinseneride kutsestandardid. Raudteeinsener, tase 6, diplomeeritud raudteeinsener, tase 7 ning volitatud raudteeinsener, tase 8 kutsestandardites eristati läbivate kompetentsidena kutse -eetika, suhtlemine, meeskonnatöö, arvuti kasutamise oskust jt üldoskuste nõuded.

Raudteeinsener, tase 6 ning diplomeeritud raudteeinsener, tase 7 kutsestandardites muudeti seoses uuendatud ehitusseadustikuga detailsemaks ka kutseoskusnõuded. Standardid sisaldavad nüüdsest erialaseid spetsialiseerumisi ja valitavaid ametialaseid kompetentse.
Skip to content