Skip to content
Home » Uuendati müügiesindaja kutsestandardit

Uuendati müügiesindaja kutsestandardit

Teeninduse Kutsenõukogu kinnitas uuendatud müügiesindaja, tase 5 kutsestandardi, mis kehtib kuni 27. augustini 2025.

Müügiesindaja kutsestandard koostati uuesti kutse andmise ja selle alusel õppekava koostamise vajadusest. Kutsestandardis on arvestatud 2018. aastal läbiviidud OSKA kaubanduse, rentimise ja paranduse uuringu tulemusi.

Skip to content