Skip to content
Home » Uuendati koolipsühholoogi kutsestandardeid

Uuendati koolipsühholoogi kutsestandardeid

Tervishoiu Kutsenõukogu kinnitas uuendatud koolipsühholoog, tase 7 ja tase 8 kutsestandardid, mis kehtivad alates 1. jaanuarist 2021 kuni 2025. aasta lõpuni.

Koolipsühholoogi kutsestandardites on täpsustatud ja kaasajastatud tegevusnäitajatena kirjeldatud kompetentsusnõudeid. Suhtlemise, koostöö ja erialase arenguga seotud kompetentsid on kirjeldatud läbivalt teiste oskuste sees ja üldoskustena. Lisaks on kirjeldatud kontakti loomise ja hoidmise ning juhendamise ja koolitamise kompetentsid.

Samuti pikendas kutsenõukogu muusikaterapeudi kutsestandardit üheks aastaks.

Skip to content