Skip to content
Home » Toimusid kutsestandardite infopäevad

Toimusid kutsestandardite infopäevad

Infopäevadel tutvustati kutsesüsteemi üldiselt ning selgitati, mis oli kutsestandardite koostamise põhjuseks ning kuidas ja kes need koostas. Kõikidel infopäevadel tunti huvi ka kutse andmise vastu. Infopäevade lõpus toimusid elavad arutelud valdkonna töötajate kutsete arendamisega seotud probleemidest ning pakuti välja ideid nende lahendamiseks.

 

Lisaks toimus 1. märtsil Kuressaare Ametikoolis väikelaevaehitaja kutsestandardeid tutvustav infopärastlõuna, kus osales 20 tööandjate ja koolitajate esindajat. Kersti Rodes Kutsekojast tutvustas üldiselt Eesti kutsesüsteemi ja sellega seotud arenguid. Väikelaevaehitaja kutsestandardi väljatöötamise töörühma liige Mark Muru osaühingust Alunaut tutvustas kutsestandardis olevaid kompetentsusnõudeid . Sama valdkonna Soome kogemusest rääkis Terho Halme Kymenlaakso Rakenduskõrgkoolist. Arutelu käigus tunti huvi ka kutse andmise vastu.  

Skip to content