Skip to content
Home » Toimus teeninduse kutsenõukogu koosolek

Toimus teeninduse kutsenõukogu koosolek


27. novembril
toiumus teeninduse kutsenõukogu koosolek, kus kinnitati järgmised kutse andmise korrad ja kalkulatsioonid:
1.    kahjuritõrjuja KA kord ja kalkulatsioon
2.    korstnapühkija KA kord ja kalkulatsioon
3.    puhastusteeninduse valdkonna KA kord ja kalkulatsioon
4.     Toitlustus-majutusteeninduse valdkonnas kutse andmise tasu VÕTA rakendamisel.

Kinnitati küünetehniku ja spaa-teenindaja kutsestandardi väljatöötamise töörühmade koosseis.

Arutleti veel sommeljee kutsestandardi algatamise ning hotelliteenindaja osakutsete lahtikirjutamise üle.
Skip to content