Skip to content
Home » Tegevusteraapias lisandus seitsmenda taseme kutsestandard

Tegevusteraapias lisandus seitsmenda taseme kutsestandard

Tervishoiu kutsenõukogu kinnitas tegevusterapeudi seitsmenda taseme kutsestandardi. Seitsmendat taset saab taotleda pika töökogemusega eriala tippspetsialist.

Tegevusterapeut, tase 6 kõrvale töötas kutsestandardi töörühm tänavu välja tegevusterapeut, tase 7 kutsestandard, kuna juba praegu on tegevusterapeutide hulgas spetsialiste, kelle kompetentsid vastavad kõrgemale tasemele. Seitsmendale tasemele vastab pikema töökogemusega eriala tippspetsialist, kes lahendab nii rutiinseid kui keerulisi tegevusteraapia valdkonna juhtumeid, juhendab tegevusteraapia eriala üliõpilasi ja/või nõustab teisi erialaspetsialiste ning juhib meeskonda ja arendab oma eriala.

Kutsenõukogu kinnitas ka uuendatud kuuenda taseme kutsestandardi, milles on täpsustatud tegevusterapeudi  töö kirjeldust, sõnastatud tööks vajalikud  üldoskused ning lisatud tulevikuoskused.

Kutsestandardis tuuakse välja, et tegevusterapeutide töös muutuvad järjest olulisemaks tehniliste lahendustega seotud oskused (nt 3D printimine) ning oskus töötada innovatiivsete materjalide, seadmete ja abivahenditega. Suureneb vajadus teenuste ja protsesside planeerimisega seotud disainmõtlemise rakendamise järele. Samuti on näha, et suureneb vajadus kultuuridevahelise kompetentsi ja kogukonna ning rahvastiku tasandil töötamise oskuste järele.

Tutvu kutsestandarditega

Tegevusterapeut, tase 6

Tegevusterapeut, tase 7

Skip to content